سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سخنی زیبا از قران و وین دایر

برای هر چیزی دارویی است و داروی گناهان استغفار است.

تصّور ذهنی، یکی از نیرومندترین

 

و مؤثرترین راهکارها برای تحقّق

هر چیزی است.

جاهل را سرزنش مکن که دشمن

 

می گردد و عاقل را سرزنش کن تا

دوستت بدارد.

 

بدانید که زندگی دنیا بازی و سرگرمى و آرایش و فخرفروشى شما به یکدیگر و رقابت در افزایش اموال و فرزندان است. همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو می‏برد ، سپس خشک می‏شود به گونه ‏ای که آن را زرد رنگ می‏بینی،‌سپس خس و خاشاک گردد ... زندگانى دنیا جز کالاى فریبنده نیست. حدید آیه 20